Rörmokare Solna

Alla typer av VVS-tjänster - även akut

Rörtjänster

Grunden för bra rörarbeten är att ha välutbildade, kompetenta och erfarna medarbetare. Och det har vi. Det är tack vare vår inriktning på professionell och effektiv service som vi lyckats bygga upp vårt starka varumärke i Solna och övriga Stockholmsområdet.

Vi har självklart den behörighet som krävs för de arbetsuppgifter de utför och de kan hantera alla tänkbara situationer som uppstår ute på fältet.

Arbete med rör och ledningar är mycket omväxlande – inget jobb är det andra likt - och det kan ofta vara stressiga situationer där tiden är en avgörande faktor. Detta gäller speciellt vid akuta utryckningar som när rör har sönder och det är risk för läckor, översvämningar och vattenskador.

Ett felaktigt beslut i ett sådant läge kan få allvarliga konsekvenser såväl ekonomisk som sanitärt, men du som kund kan vara helt trygg i att våra medarbetare alltid arbetar lugnt, metodiskt och effektivt för att lösa situationen.

Dessutom arbetar vi ansvarsfullt med hänsyn till miljön och omsorg om den enskilda kundens specifika förutsättningar.

Utbildning

Om vi ska gå in på utbildningen lite kort så är den vanligaste vägen att bli rörmokare att gå energiprogrammet på gymnasiet.

Det är en bred utbildning där man får kunskaper i VVS-teknik, energiteknik, miljökunskap och svets- och lödteknik, samt grundläggande kunskaper inom el, styr- och reglerteknik. Programmet är yrkesförberedande och ger grundläggande kunskaper för installation och service av VVS-, kyl- och värmepumpanläggningar.

Det finns även distansutbildningar med motsvarande innehåll.

Utöver den teoretiska delen krävs även praktisk erfarenhet på 850 timmar.

Man kan även bli rörmokare genom att gå som lärling. Det tar dock vanligen fem år innan man sin yrkesbehörighet.

Våra tjänster

Nu vet du lite mer om vilka vi är och våra kvalifikationer. Då kan vi fortsätta med att berätta om vilka tjänster vi erbjuder.

Till att börja med har vi en väl utbyggd jourservice, som kan bistå med snabb hjälp när det händer någon typ av olycka i din fastighet. Läs mer om vår jour här.

Vi har förstås en heltäckande service inom rörmokeri, avlopp och VVS-teknik, men gör även elarbeten och tar oss an byggprojekt. Låt oss gå in lite mer i detalj på vad vi kan göra här nedan.

Vi börjar med VVS-biten: installationer av kylsystem, värmepumpar och pannor; vi kan hjälpa till vid ombyggnader och nyproduktioner; vi arbetar med golvvärme och stambyten, samt värme- och pumpservice, och mycket annat. En heltäckande service, som sagt, och vi lämnar ett års garanti på samtliga installationer.

Nästa punkt är avloppsservicen. Vi rycker förstås ut och löser akuta avloppsstopp via vår jour, men servicen är betydligt bredare än så. Till exempel underhållsspolar vi avlopp och kan även filma och dokumentera eventuella rörskador. Skulle det finnas en rörskada har vi även möjlighet att snabbt och effektivt gräva upp och byta avloppsrör samt kallvattenledningar.

Vi åtar oss även mer omfattande uppdrag. Där erbjuder vi allt från renoveringar av badrum och kök till rena nybyggnationer, allt utfört av professionella hantverkare med mycket hög kompetens. Under jourtid kan vi erbjuda provisoriska men effektiva lösningar som sedan följs upp av en permanent lösning under dagtid.

Vi hanterar såväl enkla som komplicerade VVS-arbeten med samma höga servicenivå. Såväl standardlösningar som avancerade kundspecifika lösningar ingår i vårt serviceutbud. Vi kan arbeta i projektform för att både vi och den aktuella kunden ska ha så mycket inflytande över arbetet som möjligt. Utöver allt detta arbetar vi ständigt med att utveckla vårt sätt att arbeta för att effektivisera arbetet maximalt.

Sammanfattningsvis: vänd dig till oss när du behöver hjälp! Vi ger dig förmånliga priser samt högklassig service utförd av välutbildade och skickliga proffs. 

Vi är en etablerad och pålitlig aktör i branschen!